UKÁZKY NAŠICH PRACÍ

Mapa našich realizovaných staveb

Rekonstrukce RD Vlkava

Rodinný dům Patřín

Rodinný dům Všechlapy

Hrubá stavba Patřín

Přípojka kanalizace Sýčina

Rodinný dům Sýčina

Rodinný dům Všechlapy

Zahradní domek Všechlapy

Základová deska Všechlapy

Zemní práce

Rekonstrukce obchodu Všechlapy

Základová deska Všechlapy

Omítky Všechlapy

Základová deska Milovice